Zawiadomienie o wyborze wykonawcy – 1.2.1 MF – usługi indywidualnego doradztwa zawodowego