Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługi doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanów na potrzeby zakładanej działalności gospodarczej