ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – rozeznania rynku – Organizacji grupowych warsztatów poradnictwa grupowego