Zaproszenie do udziału w rozeznaniu rynku – usługi indywidualnego doradztwa zawodowego