ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU – usługi doradztwa