Zaproszenie do udziału w rozeznaniu rynku – doradztwo specjalistyczne