Zaproszenie do udziału w rozeznaniu rynku – usługi szkoleniowe specjalistyczne