Zaproszenie do udziału w rozeznaniu rynku – usługi doradztwa zawodowego indywidualnego