ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU – Diagnozy – analizy sytuacji uczestnika