Zaproszenie do udziału w rozeznaniu rynku – 1.2.1 MF – usługi indywidualnego doradztwa zawodowego