Zaproszenie do składania ofert – świadczenie usług doradczych w projekcie pn. „Wiedza dla mnie”