Zaproszenie do składania ofert – świadczenie usług doradczych w projekcie pn. „Wiedza dla mnie”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr RR/WDM/01/2017
7 września 2017
ROZEZNANIE RYNKU nr RR/WDM/01/2017
2 października 2017