Zamknięcie VI tury naboru zgłoszeń do projektu „Moja Firma”

Nabór nr III/2022 wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego
7 września 2022
Wyniki oceny formalnej i merytorycznej zgłoszeń do projektu „Moja firma”
26 września 2022