Zakończenie oceny wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego 04/06/2022

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH NABORU 14.06.2022 – 21.06.2022
22 lipca 2022
Ogłoszenie o V naborze biznesplanów w ramach projektu „Moja Firma”
5 sierpnia 2022