Zakończenie oceny wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego 02/04/2022

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH NABORU 22.03.2022 – 28.03.2022
11 maja 2022
Zamknięcie V tury naboru zgłoszeń do projektu „Moja Firma”
30 maja 2022