Wyniki oceny merytorycznej kandydatów do projektu „Moja firma”

Ogłoszenie o III naborze kandydatów do projektu Moja Firma
21 stycznia 2022
Wyniki I naboru kandydatów do udziału w projekcie pn. „Przedsiębiorca to ja”
9 lutego 2022