Wyniki oceny kandydatów do projektu „Moja firma”

Rozpoczęcie 3 tury rekrutacji do projektu „Przedsiębiorca to ja”
28 kwietnia 2022
Ogłoszenie o III naborze biznesplanów w ramach projektu „Moja Firma”
10 maja 2022