Wyniki oceny kandydatów do projektu „Moja firma” (I nabór)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługi indywidualnego doradztwa zawodowego
29 grudnia 2021
Zamknięcie II naboru w projekcie „Moja firma”
19 stycznia 2022