WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH NABORU 22.03.2022 – 28.03.2022

Ogłoszenie o III naborze biznesplanów w ramach projektu „Moja Firma”
10 maja 2022
Zakończenie oceny wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego 02/04/2022
13 maja 2022