Rozpoczęcie 3 tury rekrutacji do projektu „Przedsiębiorca to ja”