Rozpoczęcie 3 tury rekrutacji do projektu „Przedsiębiorca to ja”

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej zgłoszeń do projektu „Moja firma”
28 kwietnia 2022
Wyniki oceny kandydatów do projektu „Moja firma”
9 maja 2022