Przedłużenie I tury rekrutacji do udziału w projekcie „Moja Firma”

Przedłużenie I tury rekrutacji do udziału w projekcie „Moja Firma”
2 listopada 2021
Rozpoczęcie rekrutacji do projektu „Przedsiębiorca to ja”
3 grudnia 2021