Przedłużenie I tury rekrutacji do udziału w projekcie „Moja Firma”

Przedłużenie I tury rekrutacji do udziału w projekcie „Moja Firma”
1 września 2021
Zaproszenie do udziału w rozeznaniu rynku – 1.2.1 MF – usługi indywidualnego doradztwa zawodowego
23 września 2021