Projekty zrealizowane

Przedsiębiorca w sile wieku

Przedsiębiorca w sile wieku

Oś priorytetowa 8. Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, Typ projektu 8.3A Bezzwrotne dotacje. Projekt realizowany jest przez...

Zobacz więcej
ICT dla rozwoju regionu Doliny Baryczy

ICT dla rozwoju regionu Doliny Baryczy

Priorytet IX POKL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” – projekt realizowany na Dolnym Śląsku dla 285 osób z zakresu szkoleń ECDL (ICT dla rozwoju regionu Doliny Baryczy) Wartość...

Zobacz więcej
Zielona firma

Zielona firma

Poddziałanie 2.1.1 POKL „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” – projekt realizowany w całej Polsce dla 225 przedstawicieli MŚP branży medycznej – cel: m.in. dostosowanie wiedzy...

Zobacz więcej
Zielony rozwój MŚP branży ICT

Zielony rozwój MŚP branży ICT

Poddziałanie 2.1.1 POKL „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” – projekt realizowany w całej Polsce dla 571 przedstawicieli MŚP branży ICT – cel: m.in. dostosowanie wiedzy pracowników do...

Zobacz więcej
OZE Oszczędne Zarządzanie Energią Twojej Firmy

OZE Oszczędne Zarządzanie Energią Twojej Firmy

Poddziałanie 2.1.1 POKL „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” – projekt realizowany w całej Polsce dla 222 przedstawicieli MŚP branży hotelarsko – gastronomicznej – cel: m.in...

Zobacz więcej
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy