Projekty trwające

Stawiam na siebie

Stawiam na siebie

Oś priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – projekt realizowany dla 90 osób na terenie Dolnego Śląska – cel: podniesienie...

Zobacz więcej

Wiedza dla mnie

Projekt pt. „Wiedza dla mnie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, zrealizowany przez Pro4 Sp. z o.o. w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju...

Zobacz więcej

Nowe kwalifikacje – moja szansa

Projekt pt. „Nowe kwalifikacje – moja szansa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, zrealizowany przez Pro4 Sp. z o.o. w partnerstwie z Sudeckim Instytutem...

Zobacz więcej

Moja przyszłość w moich rękach

Projekt pt. „Moja przyszłość w moich rękach” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, zrealizowany przez Pro4 Sp. z o.o. w partnerstwie z Sudeckim Instytutem...

Zobacz więcej

Mój biznes – mój sukces

Oś priorytetowa 8. Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, Typ projektu 8.3A Bezzwrotne dotacje. Projekt realizowany jest przez Pro4 sp...

Zobacz więcej
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy