Ogłoszenie o V naborze biznesplanów w ramach projektu „Moja Firma”

Zakończenie oceny wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego 04/06/2022
26 lipca 2022
Wydłużenie terminu V naboru biznesplanów w projekcie Moja Firma
11 sierpnia 2022