Centrum ECDL

CENTRUM EGZAMINACYJNE I LABORATORIUM MOBILNE ECDL

Centrum egzaminacyjne ECDL

Centrum Egzaminacyjne ECDL PL-CE 0142 jest jednostką certyfikowaną przez Polskie Biuro ECDL działające przy Polskim Towarzystwie Informatycznym. Posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów ECDL: ECDL BASE, ECDL STANDARD (S1 – S3, S9). Centrum działa od 2014 r, współpracując z doświadczonymi egzaminatorami certyfikowanymi przez PB ECDL. Posiada doświadczenie w certyfikacji uczniów, studentów i osób dorosłych.

Laboratorium Mobilne ECDL

Laboratorium Mobilne ECDL PL-LAB 1592 jest certyfikowanym laboratorium ECDL, współpracuje z Centrum Egzaminacyjnym PL-CE 0142 i może prowadzić egzaminy ECDL poza lokalizacją macierzystą.

CERTYFIKATY ECDL

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych zaświadcza, że jego posiadacz posiada podstawowe umiejętności obsługi komputerów i potrafi efektywnie wykorzystać je w codziennej pracy. Wymagania są ustalone jednolicie dla wszystkich krajów europejskich, dzięki czemu wymagania stawiane zdającym są wszędzie na tym samym poziomie, a zdobyty dokument ma takie samo znaczenie w całej Europie.

Certyfikat jest obiektywnym miernikiem wyszkolenia pracownika zatrudnionego bądź zatrudnianego, gdyż jest standardem europejskim. Nie zależy także od miejsca zdobycia umiejętności, ukończonych kursów ani wykształcenia. Duży wybór spośród proponowanych certyfikatów umożliwia ich zdobywanie osobom z różnym poziomem wiedzy i umiejętności.

ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. Przyjmując nowego pracownika posiadającego certyfikat ECDL pracodawca może mieć pewność, że osoba ta posiada właściwe przygotowanie do obsługi komputera potwierdzone zdanymi egzaminami.

Certyfikat ECDL BASE

Certyfikat ECDL BASE jest podstawowym certyfikatem umiejętności komputerowych. Zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził podstawowe kompetencje komputerowe, umożliwiające korzystanie z komputera w dzisiejszym świecie.

Jest to podstawowy certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne. Jest także ciekawym potwierdzeniem umiejętności komputerowych uczniów szkół różnych poziomów.

Certyfikat ECDL Standard

Certyfikat ECDL Standard zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził rozszerzone kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie. Poza umiejętnościami potwierdzonymi certyfikatem ECDL BASE, zaświadcza on o dodatkowych umiejętnościach specjalistycznych (S1 – S3, S9).

DOŚWIADCZENIE

Centrum Egzaminacyjne PL-CE 0142 posiada doświadczenie w prowadzeniu egzaminów różnych grup uczestników:

  • pracowników jednostek samorządu terytorialnego z regionu Dolnego Śląska, w ramach modernizacji zarządzania administracją samorządową,
  • przedsiębiorców i pracowników zatrudnionych w branży turystycznej w ramach wspierania rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw,
  • mieszkańców województwa dolnośląskiego w ramach upowszechniania uczenia się dorosłych

KONTAKT

Centrum Egzaminacyjne ECDL
58-100 Świdnica, ul. Długa 6
tel: +48 786 230 564
e-mail: sawicka@pro4.pl

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy